Hotel Tismana

 

Va rugam sa activati javascript pentru a vedea corect aceasta pagina.

Camere: 52

Locuri de cazare: 120

Tarife de la: 70100 RON / camera

Descriere Hotel Tismana

Hotelul Tismana, amplasat la 300 de metri de Mânăstirea Tismana, vă stă la dispoziţie cu o capacitate de 120 de locuri în 52 de camere şi 4 apartamente, un salon restaurant de 120 de locuri cu bar de noapte şi dorim să ne fiţi oaspeţi cu prilejul unor banchete şcolare, simpozioane, cercuri didactice, tabere de studii, aniversări, cantonamente sportive, etc.

Posibilităţile de agrement şi diversificare a programului constau în :

- practicarea jocurilor sportive ca : tenis, volei, fotbal, şah, table e.tc.

- efectuarea de drumeţii pe trasee marcate, ce încântă privirea prin peisajele ce le oferă (Mânăstirea Tismana, schitul Cioclovina, Piatra lui Iorgovan cu legenda acestuia, rezervaţia de castani seculari, peşteri, stîne de oi, e.t.c.).

- excursii cu mijloace de transport auto proprii sau închiriate, la obiectivele turistice din împrejurimi : mânăstirile din nordul Olteniei, Operele şi Casa memorială „Constantin Brâncuşi, ” cheile Sohodolului, defileul Jiului, Câmpia libertăţii de la Padeş, amenajările hidroenergetice Cerna – Motru - Tismana e.t.c.   

Condiţiile oferite de unitate şi de relieful zonei ne îndreptăţesc să ne considerăm gazde potrivite pentru :

-         pelerinaje

-         organizare tabere şcolare

-         organizare consfătuiri, seminarii

-         organizare cursuri de instruire

-         organizare de întâlniri jubiliare cu mese festive

-         organizare de cantonamente sportive

-         asigurarea de sejururi reconfortante în mai multe variante în funcţie de :

a)    – numărul de zile

b)    – tipul de pensiune

c)     – conţinutul meniului ales

Amplasarea şi dotarea unităţii noastre este adecvată pregătirilor (cantonamentelor) pentru multe sporturi şi ne manifestăm disponibilitatea de a fi gazde şi a constitui o bază de lansare spre cât mai multe succese pentru  echipele din diferite discipline sportive.

Modulul de cazare este compus din : hol, baie, camera si balcon.

 

 

Conditiile naturale (aer, relief, climă) sunt benefice pentru acest tip de activităţi:

- pentru pregătire fizică există un traseu de cca. 3 km pentru alergare de la hotel în pantă uşoară (diferenţă de nivel de peste 200 m) pe un drum forestier sinuos, din care derivă un traseu de întoacere în coborâre pe o cărare cu serpentine la o distanţă de 500 în apropierea  hotelului ;

- nu sunt curenţi de aer (viscole), hotelul fiind împrejmuit de munţi ;

 

Dispunem de centrală termică proprie care asigură căldură şi apă caldă.

La 3 km. există teren de fotbal de dimensiune standard şi alături de unitate, două suprafeţe bituminate pentru diferite aplicaţii tactice utile diferitelor discipline sportive.

 

Aerul puternic ionizat şi traseele din împrejurimi, marcate şi cu locuri amenajate pentru popas, cu privelişti încântătoare şi muzica pădurii, sunt multiple argumente să ne vizitaţi, pentru refacere dupa stresul acumulat în timpul anului.

 

ATENŢIE !

         Faţă de multe unităţi similare de valorificare a produsului turistic, vă oferim următoarele avantaje :

-         flexibilitate privind orele de servit masa ;

-         posibilitatea solicitării meniului preferat pentru a doua zi (în limita sumei contractate);

-         pentru zilele de excursii şi drumeţii, se asigură pachetul pentru servirea masei tip picnic ;

-         serviciile de cazare nu sunt condiţionate de serviciile de alimentaţie publică ;

-         asigurarea transportului contra cost de la staţia CFR Tg –Jiu ;

-         intermedierea perfectării de excursii, cu trasportatori particulari din zonă, la obiectivele turistice din împrejurimi pe o rază de 100 km ;

-         închirierea de material sportiv şi de divertisment(palete de tenis, mingi, fileu, table, şah);

 
Cazurile particulare de servicii, altele decât cele curente se vor negocia şi se vor tarifa separat, în funcţie de solicitările dumneavoastră şi posibilităţile noastre de a le realiza.   

 

Dacă consideraţi oferta noastră atractivă, vă aşteptăm să ne vizitaţi sau să ne contactaţi la adresa şi telefoanele din antet .

Dacă din motive nedorite şi independente de noi (reglementări impuse la nivel naţional) se vor modifica preţurile, veţi fi informaţi telefonic sau prin comunicare scrisă.

Tarifele practicate pentru serviciile de cazare şi alimentatie sunt anexate prezentei, iar tarifarea se poate face în functie de solicitarea turiştilor cu includerea sau nu a altor servicii când sunt solicitate ca pachet de servicii.

        

Tarife cazare hotel

Tarifele de cazare sunt:

                   - Tarif recepţie                                100 lei/camera

                   - Tarif single                                   80 lei/camera

                   - Tarif cazare ptr. 2 nopţi                         90 lei/camera

                   - Tarif cazare ptr. peste 3 nopţi                 80 lei/camera

Tarif în grupuri organizate de:

-         10 – 20 persoane     90 lei/camera

-         20 – 60 persoane     80 lei/camera

-         60 – 100 persoane   70 lei/camera

 

Atracţii turistice

Obiective turistice

ce pot fi vizitate de la hotel Tismana

 

 

I.                  Excursii cu mijloace auto, ce pot fi introduse în programul de vacanţă :

a)     Tismana –   40 km – Tg. Jiu – 55km – Polovragi – 12km – Baia de Fier –

10 km – Novaci –5 km – Crasna – 12 km – Curtişoara – 47 km – Tismana.

     Total 180 km.

     Obiective turistice :

Mânăstirea Polovragi. Cele mai noi cercetări istorice stabilesc vechimea Mânăstirii Polovragi în jurul anului 1505, fiind atribuită ctitoriei lui Radu şi Pătru, fiii lui Danciul Zamora. Ei sunt menţionaţi într-un hrisov emis de  voievodul Basarab cel Tânăr (1477 – 1481) la 18 ianuarie 1480. Acest act constituie de fapt şi primul document de atestare a satului Polovragi. Stabilirea vechimii Mânăstirii Polovragi la această dată se bazează pe o inscripţie slavonă din anul 1505, care a fost descoperită în satul Igoiu şi are următorul cuprins:  În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. S-a  zidit şi s-a săvârşit acest hram Adormirea Preasfintei şi Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, să fie de ajutor binecinstitorilor vlastelini ctitori, jupân Radu comis şi fratele lui Zugrav  Pătru Spătar. Este mânăstire de călugăriţe , 30 de vieţuitoare, rezidită în 1647 – 1648 de Danciu Pârâianu. Are picturi murale din 1703, realizate prin grija arhim. Ioan de la Horezu, de meşteri zugravi Constantinos, Andrei, Gheorghe, Hranite, “capodoperă de artă brâncovenească”. Biserica Bolniţă este ctitorită de egumenul Lavrentie(1731 – 1732), pictură murală stil prebrâncovenesc(1738). Ca obiecte valoroase de patrimoniu trebuie menţionată o cruce din 1795-1796 şi colecţia de carte veche şi icoane de epocă .

Peştera Polovragi. În conştiinţa localnicilor se păstrează vie o tradiţie potrivit căreia , zeul strămoşilor noştri geto-daci, Zamolxis, a locuit în peştera de la Polovragi. Aici se găseau şi o mulţime de vraci medici sau preoţi ai religiei lor. Această legendă este consemnată şi de marele scriitor Alexandru Vlahuţă, în lucrarea sa ” România Pitorească”, unde citim că acest zeu îndemna poporul dac la luptă, pentru apărarea gliei strămoşeşti împotriva cotropitorilor, iar ”stropii ce se preling şi picură şi azi din steiurile acestea sunt lacrimile lui”. Este electrificată şi amplasată la 1 km de Mânăstirea Polovragi, în Cheile Olteţului.

Cheile Olteţului. Sunt săpate în masivul calcaros Polovragi – Cernădia, pe distanţă de 2 km, cu pereţi înalţi, între care se strecoară apa Olteţului. Dacă se urmăreşte cursul apei se ajunge la izvor la latitudine ce depăşeşte 1000 de metri sub vârfurile Milcaia(2170 m) şi Negovanu(1963 m).

Cheile Galbenului. Sunt realizate de apele pârâului Galbenu, ale cărui trei izvoare sunt sub şoseaua transalpină, sub Vf. Muşetoaia(2058m) şi sub Vf. Zănoaga(1776 m). Alternanţa formelor carstice specifice de chei, cu deschiderile largi ce oferă panorame încântătoare fac să rămână în amintirea turistului multă vreme îndemnându-l să revină sau să-şi trimită prietenii.

Peştera Muierilor. Numele de Peştera Muierilor, aşa cum au denumit-o vechii locuitori din comuna Baia de Fier, provine de la faptul că , în timpuri străvechi, bântuite de războaie, bejenii, pe când bărbaţii plecau la luptă împotriva celor care le atacau glia, femeile şi copiii se ascundeau şi în această peşteră, transformată în adăpost bine apărat şi nedescoperit de către năvălitori. Galeriile rezultate ca urmare a carstificării calcarelor datorită apei infiltrate din rîul galbenul, de-a lungul liniei de fractură NNV spre SSE însumează o lungime de aproximativ 3600 m şi sunt dispuse pe patru niveluri de carstificare. Nivelul inferior subîmpărţit în două sectoare : nordic (cca 1500 m) şi sudic (cca 880 m) prezintă importanţă ştiinţifică, constituind rezervaţia speologică şi este inaccesibilă turiştilor . Etajul superior situat la 40 m altitudine faţă de talvegul văii se compune dintr-o galerie orizontală lungă de 573 m, electrificată şi amenajată pentru vizitare, care traversează banda de calcare pe toată lăţimea ei şi la care  se adaugă până la lungimea de 1228 m o reţea  de diverticule, greu accesibile. Punctele forte de atracţie ale peşterii sunt :

v  ORGA – o formaţiune stalagmitică ale cărui reliefuri par veritabile tuburi de orgă;

v DOMUL MIC – o formă de cupolă gotică realizată prin precipitarea milenară a calcitei;

v SALA ALTARULUI  cu VALUL ALTARULUI, AMVONUL, CANDELABRUL MAREreprezintă o sală mare unde plafonul cu frumoase arcade este susţinut de coloane ce realizează o oarecare compartimentare;

v  STÂNCA ÎNSÂNGERATĂeste imaginea revitalizată a unui sacrificiu practicat de HOMO SAPIENS, imagine în care scurgerile oxidului de fier au dat dantelării de o fineţe inegalabilă;

v  CUPOLA  - este la o înălţime de 17 m şi constituie domiciliul unei familii de lilieci ;

v VĂLUL MUIERIIformaţiune care imită perfect veşmântul feminin ;

Mânăstirea Complex filantropic Cărpiniş – Crasna .Este mânăstire de maici, biserica a fost sfinţită la 24 iunie 1997, având hramul ”Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” şi are construit anexă, un complex cu 30 de locuri pentru azil de bătrâni.

                Mânăstirea Crasna . Mânăstire de călugări cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul; este ctitoria Marelui Pitar Jupân Dumitru Filişanu, nepot al Marelui Ban al Craiovei Dobromir şi văr cu Doamna Stanca a lui Mihai Viteazul. Biserica terminată la 24 sept. 1637 este construită în stil bizantin cu ziduri groase acoperite cu şindrilă; pictura este în frescă şi datează din 1757, cu tablouri de mare expresivitate, tâmpla de valoare din vremea lui Matei Basarab, adusă de la catedrală Sf. Dumitru din Craiova.

            Curtişoara – Aflat la nord de Tg. Jiu, satul apare menţionat în hrisoave din sec. XV, sub numele de ”Curte”. Centru etnografic (costum popular gorjenesc, ceramică, crestături în lemn). Cula Cornoiu (muzeu etnografic), veche construcţie boierească, una dintre cele mai frumoase cule din Gorj, ridicată către sfârşitul sec, al XVIII – lea , pe un mic platou, cu parter şi două etaje, domină prin înălţimea ei bună parte din Valea Jiului. Muzeul arhitecturii gorjene (în apropierea culei) cuprinde vechi case ţărăneşti din toate zonele judeţului.

 

b)    Tismana – 40 km – Tg. Jiu – 20 km Bumbeşti Jiu – 21 km  Lainici – 9 km  Petroşani – 5 km – Cabana Rusu – 95 – retur Tismana.

Total 190 km.

Obiective turistice :

         În Târgu Jiu :

Ansamblul monumental Constantin Brâncuşi, alcătuit dintr-o suită de sculpturi monumentale simbolice – singurele din toată creaţia artistului situate în aer liber – ridicate în prezenţa sa între 1937 – 1938, înşirate pe acelaşi ax, pe o distanţă de 1753 m, închinate eroilor căzuţi pe câmpul de luptă în primul război mondial : Masa Tăcerii, din piatră de Bampotoc, numită şi masa dacică, având un diametru de 215 cm şi o înălţime de 76 cm, înconjurată de 12 taburete rotunde , în formă de clepsidre, care simbolizează cele 12 luni ale anului; Poarta Sărutului, tot din piatră de Bampotoc, situată la capătul unei alei pe care sunt situate 30 de taburete, cu tăblia pătrată, grupate câte trei şi alcătuind Aleea scaunelor ; Coloana  Infinitului, are analogii cu stâlpii de lemn romboidali, cu motive geometrice, ciopliţi cu barda, de la pridvoarele caselor ţărăneşti din nord-vestul Gorjului, iar repetarea succesivă, armonioasă, a acestor motive simbolizează dorinţa de perfecţionare a omului, legătura lui spirituală cu infinitul, recunoştinţa fără de sfârşit faţă de eroii bravi care s-au jertfit pentru gloria străbună.

Statuia lui Tudor Vladimirescu – operă a sculptorului C.Bălăceanu din 1898, realizată prin strădania unor studenţi.

Bustul lui Constantin Brâncuşi – operă a sculptorului Ion Irimescu .

Mausoleul Ecaterina Teodoroiu – operă a sculptoriţei Meliţa Petraşcu, în 1935.

Casa memorială Ecaterina Teodoroiu – amenajată ca muzeu.

         În Bumbeşti Jiu :

         Castru Roman – ridicat pe malul stâng al Jiului, iniţial de Împăratul Traian, refăcut în anul 201 în piatră de către împăraţii Septimiu Sever şi Antoniu Caracalla.

         Mânăstirea Vişina. Ruinele Mânăstirii Vişina sunt o mărturie a începuturilor monahismului la noi. Cronica rimată de la Prislop, cu titlul ”Plângerea Silvaşului” scrisă de un călugăr, aminteşte de prezenţa lui Nicodim pe Jiul de sus: “Locul cel ales mai întâi // Este în Surduc sus pe Jiu // Acolo peştera am găsit // Şi întrânsa s-a sălăşluit // Care peşteră acum se găseşte // Şi a Sfântului Nicodim se numeşte”. Între cei înscrişi ca ctitori, prin contribuţia adusă mânăstirii, documentele amintesc pe Mircea cel Bătrân, Basarab Voievod, Neagoe Vodă şi alţi domnitori ai secolelor al XVI – lea şi al XVII – lea. De la vechea mânăstire nu s-au păstrat urme ale chiliilor  sau ale zidurilor de incintă, Jiul distrugând eventualele ruine de pe latura estică prin măcinarea malului. Au rămas doar zidurile bisericii. Prin hotărârea 7538/1994 a Sfântului Sinod al Bisericii ortodoxe Române, s-a reânfiinţat Mânăstirea Vişina cu hramul Sfânta Treime.

         În Defileul Jiului deschis în 1948 şi realizat de Şantierul Naţional al Tineretului :

         Monumentul gen. Dragalina . Ridicat în 1927 la mijlocul defileului la locul unde a căzut eroic pentru apărarea defileului de atacurile din 1916 ale armatei germane ;

         Mânăstirea Lainici. Numele mânăstirii este dat de trecătoarea unde se află, cuvântul LAINICI fiind de origine grecească şi având semnificaţia de ”trecătoare prin munţi de piatră”. Ctitoria Mânăstirii Lainici este din trei etape consecutive :

1)    O etapă tradiţională a Sf. Nicodim (sec. al XIV – lea) ;

2)    Etapa atestată documentar de schimnicul Atanasie (sec. al XVIII – lea) ;

3)    Etapa reconstruirii începutul sec. al XIX – lea ;

Mânăstirea Lainici întemeiată de Ieroschimonahul Atanasie(1770 – 1794) la confluenţa dintre românii din Ardeal şi Oltenia ca să servească ortodoxismul despărţit de o graniţă, ce spiritual s-a dovedit artificială, a avut probabil forma de corabie, cu o absidă şi o turlă. Aceste caracteristici arhitecturale ale bisericii iniţiale de lemn au fost preluate la biserica zidită în anii 1812 – 1813. După anul 1990, s-a înălţat la sud-est, lateral de vechea biserică, prin râvna părintelui stareţ de atunci Ioan Sălăjan, o biserică mare cu hramul izvorul Tămăduirii. Arhitectonic, biserica este o cruce greacă. La o altitudine de 750 – 800 m, având străjeri muntele Silva la sud şi culmile parângului la nord – est, se află Schitul Locurele. Denumirea Locurele e pluralul diminutivului ”locurel” (adică poieniţă de munte). Biserica având ziduri groase de aproape un metru, are forma trilobată cu turla în feţe poligonale. Sfântul Calinic, episcopul, a încuviinţat la 31 martie 1860 sfinţirea schitului. O reparaţie generală a bisericii s-a făcut între anii 1892 – 1897. De o valoare deosebită e Sfânta Cruce din lemn de dud cu scene biblice. Are hram Schimbarea la Faţă 6 august .

Referitor la Defileul Jiului  Alexandru Vlahuţă menţionează în pagini din România pitorească   : ” Nicăiri n-am văzut desfăşurate cu atâta măiestrie, în acelaşi cadru, cele trei mari podoabe ale pământului : munţii, pădurile  şi apa ”.

Cabana Rusu . De la intrarea în defileu se ajunge la cabană traversând oraşul Petroşani, iar cabana prezintă interes prin construcţie şi panorama care o oferă locul de amplasare. De la parcare se poate ajunge cu telescaunul la cabana I.E.F.S. – ului unde este şi pârtie de schi şi Releul de televiziune Parâng .

 

c)Tismana – 15km – Răchiţi – 7 km – Cheile Sohodolului – 2 km – Cabana Bucium – 13 km – retur la Peştişani – 4 km – Hobiţa – 4 km – retur la Peştişani – 15 km –  valea Bistriţei(lac Vâja) - 25 km – retur la Tismana.

Total 99 km.

Obiective turistice :

Cheile Sohodolului . Pârâul, Sohodol izvorăşte de sub Vf. Şiglăul Mare(1682m), înălţime ce se leagă printr-o culme domoală cu Vf. Straja. Străbate la obârşie şisturi cristaline , apoi intercalaţii granitice, aspectul văii fiind cu versanţi abrupţi şi bine împăduriţi. Farmecul locului îl dau Cheile Sohodolului, chei care se succed după cheile  vidrele, Pătrunsa, şi bulzuri, rezultate ale acţiunii râului ce îşi poartă numele până în comuna Arcani . Aici la ”Gura Apelor” , întâlneşte pârâul Jaleş, născut tot din Sohodol prin izvorul din satul Runcu. Sohodolul, obosit parcă de atâta luptă, îşi cheamă fiul , confluează şi, înfrăţite, curg prin zăvoaie răcoritoare, ca apoi să predea ”sceptrul”  râului mai tânăr. Jaleşul unit în amonte cu pâraiele limpezi Vâlceaua şi Livadea, udă ogoarele roditoare de pe teritoriul satelor Arcani, Câmpofeni, Stolojani şi altele, apoi îşi continuă cursul până întâlneşte râul Bistriţa.

Casa memorială Constantin Brâncuşi. La Hobiţa se află casa menţinută în forma din anul 1876, când la 19 februarie s-a născut încă un demiurg al neamului, care a descătuşat din miezul fierbinte al pietrei MĂIASTRA. De aici au pornit rădăcinile şi sevele ce au hrănit opera lui Brâncuşi. Profetul, ale cărui mâini de ţăran au însufleţit piatra cu mângâierile lor, considera că sculptura nu este altceva decât apă. Apa însăşi. Când se întâmplă să dau cu barda într-o grindă îmi aminteam de glasul tatei, iar pietrele ce le-am dăltuit apoi îmi aminteau de glasul mamei, înfrăţit cu murmurul râului care netezeşte la nesfârşit pietrele albe şi rotunde întrezărite fugar printre ape. În apropiere se organizează periodic tabere de sculptură, unde pot fi admirate o parte din realizări.

 Amenajarea hidroenergetică Clocotici. Face parte din Complexul hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana. Amenajarea constă în două baraje şi o centrală hidroelectrică. Traseul prezintă interes

 

turistic prin accesibilitate(şosea betonată), privelişti încântătoare(zonă împădurită, căi de acces supraetajate), oferite succesiv(datorită serpentinelor), iar la capătul traseului(lacul Vâja) sunt de admirat mai multe panorame, inclusiv golul alpin .

 

d)    Tismana – 16 km – Baia de Aramă – 71 km – Băile Herculane – 28 km –  Orşova – 20 km – Porţile de Fier – 10 km – Dr. Tr. Severin – 40 km – Motru –  40 km Tismana.

Total 425 km.

Obiective turistice :

Staţiunea Băile Herculane. Staţiunea Băile Herculane străjuită de munţii Mehedinţi în partea estică şi munţii Godeanu în partea vestică, îndeajuns de masivi şi de abrupţi încât să-ţi lase impresia că înconjoară o sihăstrie, este una din staţiunile agitate, plină de basm şi legendă. Efectul apelor termale este arhicunoscut ca să-l menţionăm, însă este bine de cunoscut odată cu excursia şi legenda în urma căreia au fost amplasate şi date denumiri la unităţi reprezentative ca hotelurile Roman, Hercules, Dacia, Minerva.

La Orşova :

Mânăstirea Sfânta Ana . A avut o perioadă de întrerupere a activităţii                                                          monahale, reluându-se activitatea monahală după 1990. Prezintă un interes deosebit,  prin forma arhitecturală deosebită şi locul amplasamentului, cu o panoramă cu mare deschidere, imposibil de cuprins dintr-o singură privire. Este deasupra oraşului Orşova, la o diferenţă de nivel de câteva sute de metri. Este mânăstire de maici, cu hramul Sf. Ana.

Excursie cu vaporul pe Dunăre Se pot realiza cu programare anterioară, plimbări de circa două ore în amonte de Orşova, prilej cu care pot fi admirate : Cazanele(înainte de realizarea barajului Porţile de Fier era zona cea mai periculoasă de navigaţie); Statuia lui Decebal înaltă de circa 100m şi  piatra de pe malul sârbesc care confirmă trecerea romanilor pe drumul care astăzi este acoperit de ape, TABULA TRAIANA .

Spre Dr.Tr. Severin:

         Mânăstirea Vodiţa. Mânăstire de călugări, reînfiinţată în 1991, cu hramul Sfântul Antonie cel Mare (17 ianuarie); la o distanţă de 4km de şoseaua Orşova – Dr.Tr. Severin; ctitorită de Sf. Cuvios Nicodim, cu sprijinul material al lui Vlaicu Vodă, pe  temelia  unei biserici mai vechi – sec.XIII, atribuită lui Litovoi voievodul  din 1247, de arheologul Virgil Drăghiceanu, concluzie contestată de cercetătorii mai noi; dărâmată în secolul al XV – lea, refăcută de Radu cel Mare(cca 1500), şi de Cornea Brăiloiu, în 1689; 

         Porţile de Fier . La hidrocentrală se poate vizita muzeul în care sunt expuse: macheta hidrocentralei cu cele două ecluze, macheta Insulei Adakaleh, care a fost inundată integral de lacul de acumulare şi amenajările reamplasate parţial pe Insula Şimian, panopli şi obiecte care încearcă să ajute turistul să-şi construiască o imagine despre tot ce a fost acoperit de apele lacului de acumulare .

La Dr.Tr. Severin :

Recomandări . Muzeul judeţean cu ruinele romane, piciorul podului lui Traian construit de Apolodor din Damasc şi un mare acvariu; Portul de la Dunăre; Parcul trandafirilor; Turnul care i-a dat numele;

Mânăstirea Topolniţa . Mânăstire de călugări, cu hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august). Este la 15 km de la şoseua Dr.Tr. Severin – Motru; tradiţia o atribuie lui Radu I Voievod; ctitorită de boierii Craioveşti, în sec.XVI, pe locul unei biserici ridicate după tradiţie de Sf. Cuvios Nicodim; biserica reconstruită între 1645 şi 1646 de marele căpitan Lupu Buliga; picturi murale în frescă, stil bizantin, aparţinând fiului său Curia  vel paharnic, realizate de Gheorghe grecul şi Dima românul în 1673; marcate de tabloul cu Judecata de Apoi pe faţada de vest, rar întâlnit în iconografia Ţării Româneşti(V.Drăguţ 1976); catapeteasmă din lemn din 1762; turn – clopotniţă şi incintă din zid din sec. XVII; pietre funerare ale ctitorilor împodobite cu înaltă măiestrie.

 

e)     Tismana –  40 km – Motru – 24 km – Strehaia – 25 km – Gura Motrului – 20 km – Turceni – 35 km –  Rovinari – 10 km – Câlnic – 14 km – Peştişani –  12 km –  Tismana.

Total 180 Km.

Obiective turistice :

Mânăstirea Strehaia . Mânăstire de călugări reânfiinţată în anul 1991, cu hramul Sfânta Treime ; biserica şi turnul porţii(clopotniţa) clădite de Matei Basarab în 1645, cu adăugiri  de Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, în 1693; picturi murale din sec. XVII – XVIII, case domneşti din sec.XVI, incintă de zid a fostei Bănii(sec.XV), fost sediu episcopal, cu Episcopul Daniil, citat în scaun între 1673 - 1676, fiinţa ca Episcopie în 1678 şi durează până în 1679(Alex. Lapedatu, 1909).

Mânăstirea Gura Motrului . Mânăstire de călugări cu hramul Cuvioasa Paraschiva (14 octombrie) la 3km de şoseaua Strehaia – Filiaşi(km20); ctitorită de harvat, mare logofăt; biserica refăcută de Preda Brâncoveanu în 1704, înnoită şi pictată(1841 – 1853 de Eufrosin Poteca arhimandritul; clopotniţă din sec.XVII; punct fortificat de Tudor Vladimirescu la 1821;

Mânăstirea Dealul Mare . Mânăstire de călugăriţe, reânfiinţată în 1991, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena(21mai) în com. Turceni; biserica este zidită între 1841 şi 1842, zugrăvită în anii 1891 şi 1903. Este aşezată pe un pinten de deal ce oferă imagini frumoase din toată zona pe aproape 360 de grade precum un turn de control asupra aeroportului.

Mânăstirea Strâmba . Mânăstire de călugăriţe cu hramul Sfânta Treime (a doua zi după Rusalii) şi Pogorârea sfântului Duh în com. Turceni; ctitorită între 1518 şi 1519 de Stoichiţă Râioşanu vornic şi jupâneasa Dochia, rectitorită la mijlocul sec. al XVI – lea de logofătul Stoica din Strâmba; arsă în 1724, refăcută şi zugrăvită de Constantin Râioşanu, mare armaş şi soţia sa, jupâneasa Păuna(1793), de când se păstreză frumoasa pictură interioară;

Diverse Se poate programa o vizită la una din cele două termocentrale Turceni sau Rovinari.

 

 

 

II.               Drumeţii  pe trasee ce pornesc de la hotel şi care pot fi incluse  în programul  de vacnţă :

a)     Hotel Tismana ------ Troiţă ------- Punct traversare drum forestier --------- Popas I ------- Schit Cioclovina de jos -------Vf. Cioclovina şi Schit Cioclovina de sus ------retur Schit Cioclovina de jos ------- Castel de echilibru ---------- Drum forestier --------- La triunghi -------- Cascada ascunsă --------Hotel Tismana.

Durata 5h

b)    Hotel Tismana -------- Biserica satului ---------- Monumentul căp. Neferescu ------------ Poiana cu castani  comestibili --------- Hotel Tismana.

Durata 3h

c)     Hotel Tismana --------- Poiana cu castani comestibili ------ Steiul Daia ------- Punct ”Dragostea-i universală” ------------ Schit Mocirliţa ---------- Drum forestier --------- valea Tismăniţei ---------- Hotel Tismana.

Durata 5 h

 

III.             Excursii combinate auto-drumeţie, ce pot fi incluse în programul  de vacanţă :

a)     Hotel Tismana -------- Valea Pocruia ------ Plaiurile cu conace …….. CHE Motru(lac, centrală, vile) ----- preluare cu auto spre Câmpia Soarelui(monumentul unde s-a citit de către Tudor Vladimirescu la 1821),------- Podul lui Dumnezeu(la Ponoare lângă Baia de Aramă), --- Hotel Tismana.

Drumeţie 6 – 8 h.

Auto – total 55 km.

b)    Hotel Tismana ---- Captarea Cioclovina -----urcare pe cursul apei Tismana ----- Răchiţaua Sălbatică -------- coborâre pe cursul apei Bistriţa------- preluare auto de la CHE Clocotici.

Drumeţie 7 – 9 h.

Auto – total  25 km.

 

La informaţiile prezentate mai sus anexăm imagini din excursiile şi drumeţiile sugerate, cu hărţi ajutătoare pentru identificarea traseelor, în varianta pentru care optaţi dumneavoastră:

-         poşta electronică ;

-         fax ;

-         colet cu CD inscripţionat cu toate informaţiile;

 

 
 
Vă aşteptăm !

 


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imobili2/public_html/yourtravel.ro/include/item_details_display.php on line 43

Oferte speciale Hotel Tismana

 

Video

Nu a fost uploadat nici un fisier video.

Comentarii

Adaugă un comentariu la Hotel Tismana

 
 
 
 
* Introduceti codul din imagine CAPTCHA Image
 

Contact

Localitate: Tismana

Judeţul: Gorj

Persoana de contact: Miuţe Anton

Telefon: 0722429232; 0253374110

Fax: 0253374162

Adresa: Loc. Tismana; Str. Valea Manatirei; jud. Gorj

Trimite un mesaj la Hotel Tismana

 
 
 
 
 
* Introduceti codul din imagine
CAPTCHA Image
 

Ultima actualizare: 02.12.2009Cazare in judetul Gorj

Unităţi de cazare in